Home Releases 2016, №1 (21)

Women and Women's Issue in Revolutionary Activity at the Turn of XIX-XX Centuries

Criticism. Reviews. Publicism

Authors

  • Orchakova Larisa Gennadievna Doctor of History, professor of History of Russia department, MCU (luchlg@ya.ru).

How to link insert

Orchakova, L. G. (2016). Women and Women's Issue in Revolutionary Activity at the Turn of XIX-XX Centuries Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №1 (21),
References
1. Bakunin M.A. Pis'ma sestram (seredina sentyabrya 1839 g. Peterburg) // Bakunin M.A. Sobranie sochinenij i pisem. T. 2: Gegelianskij period. 1837—1840. M., 1934. 502 s.
2. Bakunin M.A. Pis'mo rodny'm (Sestram i brat'yam) (1 maya 1845 g.) // Bakunin M.A. Sobranie sochinenij i pisem. T. 3: Period pervogo preby'vaniya za granicej. 1840—1849. M.,
3. 640 s.
4. Breshko-Breshkovskaya E. Skry'ty'e korni russkoj revolyucii. Otrechenie velikoj revolyucionerki 1873—1920. M.: Centropoligraf, 2006. 335 s.
5. Breshko-Breshkovskaya E. Tri anarxista: P.A. Kropotkin, Most i Luiza Mishel'. (Vospominaniya). B. m., 1921. 40 c.
6. Kropotkin P.A. Xleb i volya. M., 1917. 164 s.
7. Kropotkin P.A. Zapiski revolyucionera. M.: Moskovskij rabochij, 1988. 544 s.
8. Tishkov V.A. Zhenshhina v rossijskoj politike i strukturax vlasti // Zhenshhina i svoboda: puti vy'bora v mire tradicij i peremen: mat-ly' Mezhdunarodnoj konferencii. M.: Nauka, 1994. S. 8—16.
9. Chernov V. Pered burej. Minsk: Xarvest, 2004. 416 s.
10. Chernov V.M. Pered burej. Vospominaniya. N.-Y.: Izd. imeni Chexova. 1953.
11. 411 s.
Download file .pdf 229.58 kb