Home Releases 2015, №4 (20)

Russian Freemasons of Second Half of the Eighteenth Century: a Historical and Statistical Sketch

History of Russia: from ancient times to 1917

Authors

  • Karpachyov Sergei Pavlovich Doctor of History, professor of department of History of Russia, MCU (spk1950@yandex.ru).

How to link insert

Karpachyov, S. P. (2015). Russian Freemasons of Second Half of the Eighteenth Century: a Historical and Statistical Sketch Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. 1. Glagoleva E.V. Povsednevnaya zhizn' masonov v e'poxu prosveshheniya. M.: Molodaya gvardiya, 2012. 468 s.
2. 2. KarpachevS.P. Inostranczy' v russkom masonstve: vtoraya polovina XVIII veka // Vestnik MGPU. Seriya «Istoricheskie nauki». 2014. № 3 (15). S. 18-24.
3. 3. Karpachev S.P. Masony'-inostranczy' v rossijskix lozhax XVIII-XIX vekov. Kom-parativny'j analiz // Vestnik MGPU. Seriya «Istoricheskie nauki». 2015. № 1 (17). S. 8-14.
4. 4. Serkov A.I. Russkoe masonstvo. 1731-2000. E'nciklopedicheskij slovar'. M.: ROSSPE'N. 2001. 1224 s.
5. 5. TojnbiA.Dzh. Perezhitoe. Moi vstrechi. M.: Ajris-Press, 2003. 672 s.
Download file .pdf 234.82 kb