Home Releases 2020, №3 (39)

Theoretical and Methodological Basis for Designing Courses on the History of Power in the Capital City

Methods of teaching history , UDC: 378 DOI: 10.25688/2076-9105.2020.39.3.09

Authors

  • Kirillov Viktor Vasilievich Ph. D. (History), Full Professor, Director of the Institute for Human Sciences, Moscow City University. E-mail: KirillovVV@mgpu.ru

How to link insert

Kirillov, V. V. (2020). Theoretical and Methodological Basis for Designing Courses on the History of Power in the Capital City Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 92-102. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.39.3.09
References
1. Aleksejcheva E. Yu. Problemy' razvitiya gosudarstvennogo obshhestvennogo upravleniya / E. Yu. Aleksejcheva i dr. // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: E'konomika. 2019. № 4 (22). S. 32-43.
2. Kalabuxova G. V., Sorokin A. A., Niderman I. A. Sociokul'turnaya praktika v sisteme gumanitarnogo obrazovaniya v vy'sshej shkole: mnenie studentov // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2019. № 1. S. 127-132.
3. Kalabuxova G. V. Soderzhanie i formy' gumanitarnogo obrazovaniya v vy'sshej shkole: vzglyad sovremenny'x uchastnikov obrazovatel'nogo processa / G. V. Kalabuxova i dr. // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2018. № 5. S. 15-27.
4. Kirillov V. V., Tokareva E. A. Moskovskaya gorodskaya Duma v 1917 godu: politicheskaya osen' // Ot Moskovskoj gorodskoj dumy' k Mossovetu. 1917-1993 gg.: materialy' nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 aprelya 2019 goda). M.: Mosk. gor. duma, 2019. S. 49-55.
5. Kuvshinova E. E. Metodika istoricheskogo issledovaniya centra Moskvy' // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki. 2012. № 2 (10). S. 119-126.
6. Sorokin A. A., Polovnikova A. V. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie: novy'e podxody' k professional'noj podgotovke pedagogov // Aktual'ny'e voprosy' gumanitarny'x nauk: teoriya, metodika, praktika: k 20-letiyu kafedry' metodiki prepodavaniya istorii, obshhestvoznaniya i prava: sb. nauch. statej / Departament obrazovaniya g. Moskvy'; Mosk. gor. ped. un-t; pod red. A. A. Sorokina. Vy'p. 6. M.: Knigodel, 2019. S. 26-35.
7. Tokareva E. A., Smirnova Yu. V., Orchakova L. G. Innovation and Com­munication Technologies: Analysis of the Effectiveness of Their Use and Implementation in Higher Education // Education and Information Technologies. 2019. Vol. 24. P. 3219-3234.
8. Tokareva E. A., Malysheva O. G., Smirnova Yu. V. Prospects of the Liberal Arts Educational Model in the National History Study // Opcion. 2019. Vol. 35. № S20.
9. P. 11-29.
Download file .pdf 262.03 kb