Home Releases 2020, №2 (38)

Post-Socialist Nostalgia and Changes within the Semiotic Universe on the Example of Poland after 1989

General history , UDC: 94(438)"1989/..." DOI: 10.25688/2076-9105.2020.38.2.08

Authors

  • Brocki Marcin Dr. hab., full professor, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University in Kraków. E-mail: mbrocki@mail.com

How to link insert

Brocki, M. . (2020). Post-Socialist Nostalgia and Changes within the Semiotic Universe on the Example of Poland after 1989 Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №2 (38), 75-91. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.38.2.08
References
1. Baxtin M. Voprosy' literatury' i e'stetiki. M.: Xudozhestvennaya literatura, 1975. 504 s.
2. Lotman Yu. M., Uspenskij B. A. O semioticheskom mexanizme kul'tury' // Lotman. Yu. M. Semiofera. SPb.: Iskusstvo, 2010. S. 485-503.
3. Ange O., Berliner D. Anthropology and Nostalgia. New York: Berghahn Books, 2014. 244 с.
4. Berdahl D. '(N)Ostalgie' for the Present: Memory, Longing, and East German Things // Ethnos. 1999. № 64 (2). С. 192-211.
5. Berger P. L., Luckmann T. Spoleczne tworzenie rzeczywistosci. Warszawa: Panstwo-wy Instytut Wydawniczy, 1983. 283 с.
6. Binda K. Zastawa 750 Po Jugoslawii // Popkomunizm. Doswiadczenie Komunizmu a Kultura Popularna. Krakow: Libron, 2010. С. 271-286.
7. Boyer D. Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany // Public Cul­ture. 2006. № 18 (2). С. 361-381.
8. . Buchowski M. Klasa i kultura w okresie transformacji: antropologiczne studium przypadku spolecznosci lokalnej w Wielkopolsce. Poznan-Berlin: Centre Marc Bloch, 1996. 78 с.
9. Buchowski M. Trudny Dialog: Relacje Wiedzy Miedzy Antropologia Zachodnia a Srodkowoeuropejska Etnologia // Do Torunia Kupic Kunia / red. H. Czachowski, A. Mianecki. Torun: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. С. 161-188.
10. Chwalba A. III Rzeczpospolita: raport specjalny. Krakow, Wydawn: Literackie, 2005. 306 с.
11. Cooke P. Representing East Germany Since Unification: From Colonization to Nostalgia. Berg Publishers, 2005. 236 с.
12. Goffman E. Rytual interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 278 с.
13. Gorska K. Nostalgia Za PRL-Em i Ostalgia // Popkomunizm. Doswiadczenie Komu­nizmu a Kultura Popularna / red. Z. Grebecka and M. Boguslawska. Krakow: Wydawnictwo LIBRON, 2010. С. 217-228.
14. Grant B., Ries N. Wprowadzenie. Zmiany Pol Kultury i Spoleczenstwa Po Socjal­izmie // Koniec Radzieckiego Zycia. Ekonomie Zycia Codziennego Po Socjalizmie. Kety: Marek Derewiecki, 2010. С. 5-8.
15. Kaufmann J. C. Ego: socjologia jednostki / Tlum. Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004. 292 с.
16. Kuligowski W. O Historii, Literaturze, Pamieci Oraz Innych Formach Zapominania // Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. 2003. № 57 (3-4). С. 79-84.
17. Mathews G., Izquierdo C. Pursuits of Happiness: Well-Being in Anthropological Perspective. New York; Oxford: Berghahn Books, 2009. 278 с.
18. Nadkarni M. The Master's Voice: Authenticity, Nostalgia, and the Refusal of Irony in Postsocialist Hungary // Social Identities. 2007. № 13 (5). С. 611-626.
19. Robotycki Cz. Jak Opisac Spolecznosc Lokalna - Przyklad Wojnicza // Lodz: PTL, 1996. С. 23-30.
20. Stewart K. Nostalgia - A Polemic // Rereading Cultural Anthropology. London: Duke University Press, 1991. С. 252-266.
21. Tarkowska E. Temporalny Wymiar Przemian Zachodzacych w Polsce // Kulturowy Wymiar Przemian Spolecznych / red. A. Jawlowska, M. Kempny, E. Tarkowska. Warszawa: IFiS PAN, 1992. С. 87-100.
22. Tismaneanu V., Stan M. Romania Confronts Its Communist Past // Romania Con­fronts its Communist Past: Democracy, Memory, and Moral Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. С. 1-11.
23. Todorova M., Gille Z. Post-Communist Nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, 2012. 310 c.
24. . WhiteHayden V. Poetyka pisarstwa historycznego. Krakow: Universitas, 2000. 388 s.
25. Wolff-Poweska A. Oswojona rewolucja: Europa srodkowo-wschodnia w procesie demokratyzacji. Poznan: Instytut Zachodni, 1998. 418 с.
26. Wolff-Poweska A. Transformacja Spoleczna. Polska i Nowe Kraje Federacji // Po-lacy i Niemcy. Historia, Kultura, Polityka / red. Andreas Lavaty, Hubert Orlowski. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, 2003. С. 427-436.
Download file .pdf 351.14 kb