Home Releases 2020, №1 (37)

Legacy of the Past as a Ticket to the Future

Criticism. Reviews. Publicism , UDC: 061.2 (470 + 571) DOI: 10.25688/2076-9105.2020.37.1.10

Authors

  • Khavanov Evgeniy Ivanovich Doctor of History, full professor of all-university World and Russian History Department, Institute of Humanities, Moscow City University. E-mail: ehavanov@yandex.ru

How to link insert

Khavanov, E. I. (2020). Legacy of the Past as a Ticket to the Future Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (37), 102-109. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.37.1.10
References
1. Aristotel. Politika // Sochineniya: v 4 t. T. 4. M.: Mysl 1983. S. 375-644.
2. Marks K., E'ngels F. Nemeczkaya ideologiya // Poln. sobr. soch.: v 50 t. 2-e izd. T. 3. M.: Gospolitizdat, 1955. S. 7-544.
3. Xavanov E. I. Iz opyta stoletiya: k probleme preemstvennosti // Velikaya rossijskaya revolyuciya: obshhestvo, chelovek, kul'tura, povsednevnost': sb. nauch. st. po materialam Mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, g. Ul'yanovsk, 16-18 marta 2017 g.). T. 2. M.: Knigodel: MGPU, 2017. S. 21-29.
4. KPSS: spravochnik. 3-e izd., dop. i pererabot. / [Yu. N. Amiantov i dr.]; pod red. A. A. Solov'eva. M.: Politizdat, 1971. 414 s.
5. Rossiya na rubezhe vekov / Ros. nezavisimy'j in-t socz. i nacz. problem; [redkol.: M. K. Gorshkov (otv. red.) [i dr.]. M.: RNISiNP, ROSSPE'N, 2000. 446 s.
Download file .pdf 282.67 kb