Home Releases 2020, №1 (37)

Identification of Educational Deficits and Needs of Students in the Study of the History of the Moscow Government (Based on the Materials of a Sociological Study)

Methods of teaching history , UDC: 373.016 DOI: 373.016

Authors

  • Ryabov Viktor Vasilievich Doctor of History, full professor, head of alluniversity World and Russian History Department, Institute of Humanities, Moscow City University, president of MCU. E-mail: RjabovVV@mgpu.ru

How to link insert

Ryabov, V. V. (2020). Identification of Educational Deficits and Needs of Students in the Study of the History of the Moscow Government (Based on the Materials of a Sociological Study) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №1 (37), 90-101. https://doi.org/373.016
References
1. Aleksejcheva E. Yu. Problemy' razvitiya gosudarstvennogo obshhestvennogo up­ravleniya / E. Yu. Aleksejcheva, V. V. Kirillov, O. G. Maly'sheva, E. A. Tokareva // Vestnik MGPU. Seriya: E'konomika. 2019. № 4 (22). S. 32-43.
2. Bubnova I. A., Kazachenko O. V., Tokareva E. A. Deklaraciya cennostej v ordenax i medalyax: istoricheskij aspekt // Sociologicheskie issledovaniya. 2019. № 6. S. 131-139.
3. Kalabuxova G. V. Kachestvo obrazovaniya v vuze social'nogo profilya // Ucheny'e zapiski RGSU. 2008. № 5. S. 67-72.
4. Kalabuxova G. V. Soderzhanie i formy' gumanitarnogo obrazovaniya v vy'sshej shkole: vzglyad sovremenny'x uchastnikov obrazovatel'nogo processa / G. V. Kalabuxova, V. V. Shapoval, A. A. Sorokin, E. A. Tokareva // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. 2018. № 5. S. 15-27.
5. Kalabuxova G. V., Sorokin A. A., Niderman I. A. Sociokul'turnaya praktika v sis-teme gumanitarnogo obrazovaniya v vy'sshej shkole: mnenie studentov // Pedagogiches-koe obrazovanie i nauka. 2019. № 1. S. 127-132.
6. Kirillov V. V., Tokareva E. A. Moskovskaya gorodskaya Duma v 1917 godu: politicheskaya osen' // Ot Moskovskoj gorodskoj dumy' k Mossovetu. 1917-1993 gg.: materialy' nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 aprelya 2019 goda). M.: Mosk.
7. gor. duma, 2019. S. 49-55.
8. Kuvshinova E. E. Sovet i byuro rajonny'x dum vo glave sistemy' obrazovaniya Moskvy' (mart 1917 - vesna 1918 g.) // Ot Moskovskoj gorodskoj dumy' k Mossovetu. 1917-1993 gg.: materialy' nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 aprelya 2019 goda). M.: Mosk. gor. duma, 2019. S. 108-113.
9. Maly'sheva O. G. Vesna 1917 goda: Moskovskaya gorodskaya Duma v ozhidanii peremen (po materialam chrezvy'chajnogo zasedaniya Mosgordumy' 7 marta 1917 g.) // Ot Moskovskoj gorodskoj dumy' k Mossovetu. 1917-1993 gg.: materialy' nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 aprelya 2019 goda). M.: Mosk. gor. duma, 2019. S. 28-36.
10. Orchakova L. G. Izmenenie social'no-politicheskogo sostava Moskovskoj gorodskoj Dumy' v period revolyucij nachala XX veka // Ot Moskovskoj gorodskoj dumy' k Mos-sovetu. 1917-1993 gg.: materialy' nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 aprelya 2019 goda). M.: Mosk. gor. duma, 2019. S. 15-27.
11. Tokareva E. A., Smirnova Y. V., Orchakova L. G. Innovation and communication technologies: analysis of the effectiveness of their use and implementation in higher educa­tion // Education and information technologies. 2019. S. 3219-3234.
12. Tokareva E. A., Malysheva O. G., Smirnova Yu. V. Prospects of the liberal arts educational model in the national history study // Opcion. 2019. T. 35. № S20. S. 11-29.
Download file .pdf 419.37 kb