Home Releases 2016, №2 (22)

The Struggle of the Moscow Zemstvo with Cholera in the Years 1907-1908

History of Russia: from ancient times to 1917

Authors

  • Chernozhukov Aleksei Sergeevich Postgraduate student, department of History, MCU (tchernoz@mail.ru).

How to link insert

Chernozhukov, A. S. (2016). The Struggle of the Moscow Zemstvo with Cholera in the Years 1907-1908 Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Vasil'ev K.G., Segal A.E. Istoriya e'pidemij v Rossii. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo medicinskoj literatury', 1960. 397 s.
2. DenisovL.A. Straniczy' istorii sanitarnogo dela. M.: Torius, 2013. 343 s.
3. Istoriya zdravooxraneniya dorevolyucionnoj Rossii (konecz XVI - nachalo XX v.) / M.V. Poddubny'j, I.V. Egory'sheva, E.V. Sherstneva, N.N. Bloxina, S.G. Goncharova; pod red. R.U. Xabrieva. M.: GE'OTAR-Media, 2014. 248 s.
4. Lunev V.P. Fomicheva N.E. Istoriko-pravovy'e aspekty' razvitiya sanitarno-e'pide-miologicheskoj sluzhby' v Rossii. Orel: OGU, 2011. 76 s.
5. Strashun I.D. Russkaya obshhestvennaya medicina v period mezhdu dvumya revolyuciyami 1907-1917 gody'. M.: Medicina, 1964. 205 s.
Download file .pdf 243.62 kb