Home Releases 2016, №2 (22)

The Role of Tournaments and Tournament Combats in the Formation of European Knightage

General history

Authors

  • Sidorov Nikita Vladimirovich Postgraduate student, department of Modern and Contemporary History, MTTSU (umbergys@rambler.ru).

How to link insert

Sidorov, N. V. (2016). The Role of Tournaments and Tournament Combats in the Formation of European Knightage Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2016, №2 (22),
References
1. Klenshan F. Ry'czarstvo. SPb.: Evraziya, 2004. 194 s.
2. Makiavelli N. O voennom iskusstve. SPb.: Azbuka-Klassika, 2010. 256 s.
3. Novosyolov V.R. Poslednij dovod chesti. Due'l' vo Francii v XVI - nachale
4. XVII stoletiya. SPb.: Atlant, 2005. 284 s.
5. Takman B. Zagadka XVI veka. M.: AST, 2013. 700 s.
6. Flori Zh. Ideologiya media. Predy'storiya ry'czarstva. SPb.: Evraziya, 1999. 314 s.
7. Xatton A. Mech skvoz' stoletiya. Iskusstvo vladeniya oruzhiem. M.: Centrpoligraf,
8. 336 s.
9. Xatton A. Xolodnoe oruzhie Evropy'. Priemy' velikix masterov fextovaniya. M.:
10. Centrpoligraf, 2008. 221 s.
11. Xyojzinga J. Osen' Srednevekov'ya. M.: Progress, 1996. 416 s.
12. Brantome P. Oeuvres completes. La Haye: Aux depens du Libraire, 1740. 396 r.
Download file .pdf 251.95 kb