Home Releases 2016, №3 (23)

The Condition of Moscow Industry in the First World War

History of Russia: from ancient times to 1917
References
1. Zajonchkovskij P. Mirovaya vojna 1914-1918 gg. Obshhij strategicheskij ocherk. M.: Voenizdat, 1924. 361 s.
2. Istoriya Moskvy'. T. 5: Period imperializma i burzhuazno-demokraticheskix revo-lyucij v Rossii. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1955. 827 s.
3. Istoriya organizacii Upolnomochennogo Glavnogo artillerijskogo upravleniya po zagotovke snaryadov po francuzskomu obrazczu, general-majora S.N. Vankova. 1915­1918 gg. M.: Tipografiya A.I. Mamontova, 1918. 285 s.
4. Kasarov G.G. Moskovskie rabochie v gody' Pervoj mirovoj vojny' (iyul' 1914 g. -fevral' 1917 g.). M.: Izd-vo MADI (TU), 1996. 163 s.
5. Lavery'chev V.Ya. Monopolisticheskij kapital v tekstil'noj promy'shlennosti Rossii (1900-1917 gg.). M.: Izd-vo MGU, 1963. 423 s.
6. Lyashhenko P.I. Istoriya narodnogo xozyajstva SSSR. T. 2. M.: Gospolitizdat,
7. 728 s.
8. Panfilova A.M. Istoriya zavoda «Krasny'j bogaty'r'» (1837-1925). M.: Izd-vo
9. MGU, 1958. 227 s.
10. Rashin A.G. Formirovanie rabochego klassa Rossii. Istoriko-e'konomicheskie ocherki. M.: SOCE'KGIZ, 1959. 623 s.
11. Rossiya v mirovoj vojne 1914-1918 godov. M.: Izd-vo CSU, 1925. 101 s.
12. SidorovA.L. Krizis Rossijskoj imperii v period Pervoj mirovoj vojny' // Istoricheskie predposy'lki Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii. M.: Nauka, 1970. S. 43-57.
13. Sidorov A.L. E'vakuaciya russkoj promy'shlennosti vo vremya Pervoj mirovoj
14. vojny' // Voprosy' istorii. 1947. № 6. S. 3-25.
15. Spisok fabrik i zavodov g. Moskvy' i Moskovskoj gubernii. M.: b/izd., 1916. 100 s.
16. Statisticheskij ezhegodnik g. Moskvy'. Vy'p. 4. 1911-1913 gg. M.: b/izd., 1916. 218 s.
17. Tarnovskij K.N. Formirovanie gosudarstvenno-monopolisticheskogo kapitalizma v Rossii v gody' Pervoj mirovoj vojny'. (Na primere metallurgicheskoj promy'shlennosti.)
18. M.: MGU,1958. 263 s.
19. Fabrichno-zavodskaya promy'shlennost' gor. Moskvy' i Moskovskoj gubernii. 1917-1927 gg. M.: CSU, 1928. Tabliczy'.
Download file .pdf 260.39 kb