Home Releases 2015, №4 (20)

Essential Characteristics of the Early Christian Church and the Role of the Christian Community of Rome

General history

Authors

  • Ermakov Aleksandr Vladimirovich Postgraduate, department of World History, MCU (ron01@list.ru).

How to link insert

Ermakov, A. V. (2015). Essential Characteristics of the Early Christian Church and the Role of the Christian Community of Rome Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2015, №4 (20),
References
1. 1. Bibliya. Knigi svyashhennogo pisaniya Vetxogo i Novogo Zaveta, kanonicheskie. Sovremenny'j russkij perevod. M.: RBO, 2011. 1408 s.
2. 2. Bolotov V.V. Lekcii po istorii drevnej cerkvi. Vvedenie v cerkovnuyu istoriyu // Sobranie cerkovno-istoricheskix trudov. T. 2. M.: Martis, 2000. 306 s.
3. 3. Bolotov V.V. Lekcii po istorii drevnej cerkvi. Istoriya cerkvi v period do Konstan­tina Velikogo // Sobranie cerkovno-istoricheskix trudov. T. 3. M.: Martis, 2001. 534 s.
4. 4. Garnak A. Missionerskaya propoved' i rasprostranenie xristianstva v pervy'e tri veka / per. s nem., vstup. st. i kom. prof. A.A. Spasskogo. SPb.: Izd-vo Olega Aby'shko, 2007. 384 s.
5. 5. Zadvorny'j V.L. Istoriya rimskix pap. T. 1. M.: Moscoviae, 1994. 345 s.
6. 6. Lortcz I. Istoriya Cerkvi, rassmotrennaya v svjazi s istoriej idej. T. 1: Drevnost' i srednie veka. M.: Xristianskaya Rossiya, 1999. 512 s.
7. 7. Novozavetny'e apokrify' / sost. i komment. S. Ershovoj. SPb.: Amfora, 2001. 423 s.
8. 8. PilatB. V poiskax istoricheskogo Xrista. M.: Firma «Lopota», 2005. 256 s.
9. 9. Svenciczkaya I.S. Izgoi Vechnogo Goroda. Pervy'e xristiane v Drevnem Rime. M.:
10. Veche, 2006. 400 s.
11. 10. Smirnov E.I. Istoriya xristianskoj cerkvi. M.: Prixod xrama svyaty'x bessrebren-nikov Kosmy' i Damiana na Marosejke, 2007. 726 s.
12. 11. Tronskij I.M. Chrestiani (Tacit, Ann. XV, 44, 2) i Chrestus (Sueton. Div. Claud., 25, 4) // Antichnost' i sovremennost': K 80-letiyu Fedora Aleksandrovicha Petrovskogo. M.: Nauka, 1972. S. 34-37.
13. 12. Xoll St.Dzh. Uchenie i zhizn' rannej cerkvi. Novosibirsk: Posox, 2000. 324 s.
14. 13. Edmundson G. Church in Rome in the First Century. London: Biblio Life, 2009. 312 p.
15. 14. Smalwood E.M. The Jews under Roman Rule from Pompey to Diocletian Leiden. E.J. Brill, 1981. 595 p.
Download file .pdf 268.8 kb