Home Releases 2021, №2 (42)

«The Nobles Opposed Everything That Had Previously Had Influence, and the Governor Himself…»: ^nfli^s between the Provincial Authorities and the Nobility in the Middle of the 19th Century

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 94(47)"18" DOI: 10.25688/20-76-9105.2021.42.2.02

Authors

  • Mogilevsky Nikolai Alekseevich Ph. D. (History), Docent of the Department of World and National History, Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. E-mail: n.mogilevskii@inno.mgimo.ru

How to link insert

Mogilevsky, N. A. (2021). «The Nobles Opposed Everything That Had Previously Had Influence, and the Governor Himself…»: ^nfli^s between the Provincial Authorities and the Nobility in the Middle of the 19th Century Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №2 (42), 23-32. https://doi.org/10.25688/20-76-9105.2021.42.2.02
References
1. Biktasheva A. N. Antropologiya vlasti: kazanskie gubernatory' pervoj poloviny' XIX veka. M.: Novy'j xronograf, 2012. 496 s. (Rossijskoe obshhestvo. Sovremenny'e issledovaniya).
2. Blinov I. A. Gubernatory': istoriko-yuridicheskij ocherk. M.: In-t biznesa, psixologii i upr.; Tver': Nauchnaya kniga, 2008. 271 s. (Istoriko-e'konomicheskij arxiv).
3. Dnevnik grafa P. A. Valueva. 1857-1858 gg. // Russkaya starina. 1891. T. LXXI. Vy'p. 7. S. 71-82.
4. Kornilov A. A. Krest'yanskaya reforma v Kaluzhskoj gubernii pri V. A. Arci-moviche // Viktor Antonovich Arcimovich. Vospominaniya. Xarakteristiki. SPb.: Tipografiya M. M. Stasyulevicha, 1904. S. 129-404.
5. Kornilov A. A. Kurs istorii Rossii XIX veka. Vy'sshaya Shkola, 1993. 446 s. (Istoricheskoe nasledie).
6. Svod zakonov Rossijskoj imperii, poveleniem gosudarya imperatora Nikolaya Pervago sostavlenny'j: izdanie 1857 goda. T. 1: Ch. 1. Osnovny'e gosudarstvenny'e zakony' (Ch. 2. Uchrezhdeniya gosudarstvenny'ya). SPb.: Tip. Vtorogo otdeleniya Sobstv. e. i. v. kancelyarii, 1857. 1020 s.
7. Svod zakonov Rossijskoj imperii, poveleniem gosudarya imperatora Nikolaya Pervago sostavlenny'j: izdanie 1857 goda. T. 9: Zakony' o sostoyaniyax. SPb.: Tip. Vtorogo otdeleniya Sobstv. e. i. v. kancelyarii, 1857. 540 s.
8. Yaroslavskie gubernatory', 1777-1917: istoriko-biogr. ocherki / V. M. Marasanova, kand. ist. nauk, G. P. Fedyuk; otv. red. A. M. Selivanov, d-r ist. nauk. Yaroslavl': Yaroslav. gos. un-t, 1998. 417 s.
Download file .pdf 273.41 kb