Home Releases 2021, №2 (42)

Review of the Collection: Bank Certificate 2019. Actual Problems of Parliamentarism: History and Duration. Inter-international Well-organized Conference, St. Petersburg, Tavrichesky Palace, December 5-6, 2019: School Children’s Stand: in 2 Hours / Post. A. B. Nikolaeva. SPb.: Asterion, 2020. Ch. 1. 308 p. Ch. 2. 312 cm

Criticism. Reviews. Publicism , UDC: 94(470)"19":321.72:005.745(06) DOI: 10.25688/20-76-9105.2021.42.2.10

Authors

  • Bessolitsyn Aleksandr Alekseevich Ph. D. (History), Doctor of Economics, Professor, Leading Researcher of the Center for Economic History of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences. E-mail: A_Bessolitsyn@mail.ru

How to link insert

Bessolitsyn, A. A. (2021). Review of the Collection: Bank Certificate 2019. Actual Problems of Parliamentarism: History and Duration. Inter-international Well-organized Conference, St. Petersburg, Tavrichesky Palace, December 5-6, 2019: School Children’s Stand: in 2 Hours / Post. A. B. Nikolaeva. SPb.: Asterion, 2020. Ch. 1. 308 p. Ch. 2. 312 cm Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №2 (42), 101-109. https://doi.org/10.25688/20-76-9105.2021.42.2.10
References
1. Arosev G. Vladimir Nabokov, otecz Vladimira Nabokova. M.: Al'pina non-fikshn, 2021. 368 s.
2. Eropkin A. V. Zapiski chlena Gosudarstvennoj dumy. Vospominaniya. 1905­1928. M.: Kuchkovo pole, 2016. 352 s.
3. Koczyubinskij D. A. Russkij nacionalizm v nachale XX stoletiya. Rozhdenie i gibel' ideologii Vserossijskogo nacional'nogo soyuza. M.: ROSSPE'N, 2001. 520 s.
4. Maly' sheva O. G. Izbiratel'naya sistema i praktika v period dumskoj monarxii 1905-1917 gg. M.: Kvadriga, 2018. 240 s.
5. Nikolaev A. B. Dumskaya revolyuciya 27 fevralya - 3 marta 1917 goda: v 2 t. SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2017. T. 1. 592 s.; T. 2. 447 s.
Download file .pdf 227.62 kb