Home Releases 2020, №3 (39)

The Arab Geographer Al-Mas'udi's Reports on the 10-th Century Qabq

General history , UDC: 94 (093) DOI: 10.25688/2076-9105.2020.39.3.06

Authors

  • Gizbulaev Magomed Andalavmagomedovich Ph. D. (History), an independent researcher. E-mail: awariyav@gmail.com

How to link insert

Gizbulaev, M. A. (2020). The Arab Geographer Al-Mas'udi's Reports on the 10-th Century Qabq Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 64-75. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.39.3.06
References
1. Az-Zaxabi. Sijar 'alam an-nubala. Bejrut: Mu'assasat ar-risala, 2001. T. 15. S. 170-171 (na arabskom yazy'ke).
2. Ajtberov T. M. Central'naya chast Vostochnogo Dagestana v VII-XIII vv. (k xro-nologii i geografii bor'by' s musul'manami) // Osvoboditelnaya bor'ba narodov Dagestana v e'poxu Srednevekovya. Maxachkala: IIYAL DagFAN SSSR, 1986. S. 22-40.
3. Al-Mas'udi. Murudzh az-zaxab va ma'adin al-dzhavaxir. Kair: Dar al-fikr al-ilmiji al-xadijs, 2000. 1720 s. (na arabskom yazy'ke).
4. Arabskie istochniki VII-X vekov po e'tnografii i istorii Afriki yuzhnee Saxary M.; L.: AN SSSR, 1960. 411 s.
5. Ataev M. M. Czarstvo Sarir (iz istorii voennoj organizacii) [E'lektronny'j resurs] // Istoriko-kraevedcheskij portal «as-Sarir». URL: http://as-sarir.ru (data obrashheniya: 28.07.2018).
6. Volin S. L. Materialy' po istorii turkmen i Turkmenii. T. I. VII-XV vv. Arabskie i persidskie istochniki. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1939. 621 s.
7. Jakut al-Xamavi. Mu'dzham al-adiba. Bejrut: Dar sadir,1993. 745 s. (na arabskom yazy'ke).
8. Ibn Xadzhar. Lisan al-Mijzan. T. 5. Aleppo: Maktaba al-matbua al-islamija, 2002. S. 531-532 (na arabskom yazy'ke).
9. Karaulov N. A. Svedeniya arabskix pisatelej o Kavkaze, Armenii i Azerbajdzhane: VIII. al-Mukaddasi, Mas'udi, Ibn Xaukal // Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostej i plemen Kavkaza. Vy'p. 38. Tiflis: Izd. Upravl. Kavkazskogo ucheb. okruga, 1908. S. 30-61.
10. Krachkovskij I. Yu. Arabskaya geograficheskaya literatura // Izbranny'e sochi-neniya: v 6 t. T. 4. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1957. 945 s.
11. Kryukov V. G. Svedeniya al-Mas'udi o narode al-Ifrandzha // Pis'mennye pamyatniki Vostoka. Istoriko-filologicheskie issledovaniya. Ezhegodnik 1978-1979. M.: Nauka, 1987. S. 64-81.
12. Kudama ibn Dzha'far. Kitab al-xaradzh. Bagdad: Dar ar-rashid, 1981. 491 p. (na arabskom yazy'ke).
13. Mikul'skij D. V. Abu al-Xasan <Ali ibn al-Xusajn ibn <Ali al-Masudi. Zoloty'e kopi i rossy'pi samocvetov (Istoriya Abbasidskoj dinastii 749-947 gg.). M.: Natalis, 2002. 770 s.
14. Minorskij V. F. Istoriya Shirvana i Derbenta X-XI vv. M.: Vostochnaya literatura, 1963. 266 s.
15. Shmidt A. E'. Materialy' po istorii Srednej Azii i Irana // Ucheny'e zapiski Instituta vostokovedeniya. T. 16. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1958. S. 441-513.
16. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. 2nd ed. Leiden: Brill, 1943-49.
17. Kitab al-a'lak an-nafisa, auctore Abu 'Ali Ahmed ibn 'Omar ibn Rosteh etc. 2nd ed. / ed. by M. J. de Goeje. Leiden: Lugduni Batavorum, 1892. 229 p.
18. Kitab at-tanbih wa:l-ishraf auctore al-Masudi / ed. by M. J. de Goeje. Leiden: Lugduni Batavorum,1894. 508 p. (BGA. VIII).
Download file .pdf 316.25 kb