Home Releases 2020, №3 (39)

Iranian Direction in US Middle East Policy in the Initial Period of the Barack Obama Administration

General history , UDC: 94(7)"1918/..." DOI: 10.25688/2076-9105.2020.39.3.08

Authors

  • Safonov Aleksandr Stepanovich Ph. D. (History), associate professor of the Department of Foreign Policy, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. E-mail: sasdipacademy@gmail.com

How to link insert

Safonov, A. S. (2020). Iranian Direction in US Middle East Policy in the Initial Period of the Barack Obama Administration Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2020, №3 (39), 85-91. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2020.39.3.08
References
1. Nasr V. Neobyazatel'naya strana. M.: AST, 2015. 448 s.
2. Rogov S. M. Rol Irana v politike SShA na Blizhnem Vostoke // Aziya i Afrika segodnya. 2012. № 8. S. 8-10.
3. Rode'm Klinton X. Tyazhelye vremena. M.: E'ksmo, 2016. 736 s.
4. Roknifard Yu. V. Vneshnepoliticheskij kurs Islamskoj respubliki Iran v kontekste razvitiya iranskoj yadernoj programmy': dis. ... kand. ist. nauk. Nizhnij Novgorod, 2016. 309 s.
Download file .pdf 247.9 kb