Home Releases 2020, №2 (38)

The Problems of Development of the National Movement in Poland in 1905-1917

General history , UDC: 94(438)"(438)"1905/1917" DOI: 10.25688/2076-9105.2020.38.2.07
References
1. Berngard L. Borba polyakov za sushhestvovanie v Prussii. M.: V. P. Ryabushinskij, 1911. 584 s.
2. Gorizontov L. E. Paradoksy' imperskoj politiki. Polyaki v Rossii i russkie v Pol'she (XIX - nachalo XX v.). M.: Indrik, 1999. 272 s.
3. Dokumenty' i materialy' po istorii sovetsko-pol'skix otnoshenij / otv. red. I. A. Xrenov. T. I. M.: Nauka, 1963. 547 s.
4. Drel' N. Ya. Raznicza mezhdu russkim osvoboditel'ny'm dvizheniem i sovremenny'm pol'skim i avtonomii Pol'shi po danny'm pol'skoj pressy'. Varshava: Okruzhnaya tipografiya, 1906. 28 s.
5. Istoriya Pol'shi: v 3 t. / pod red. I. S. Millera, I. A. Xrenova. T. 2. M.: Izd-vo AN SSSR, 1955. 711 s.
6. Kornilov I. P. Putevy'e zametki. Vitebsk: Gubernskaya tip., 1895. 50 s.
7. Krzhiviczkij K. Pol'sha i Rossiya v 1872 g. M.: Universitetskaya tipografiya, 1874. 86 s.
8. Lenin V. I. O prave nacij na samoopredelenie // Polnoe sobranie sochinenij. 5-e izd. M.: Politizdat, 1969. T. 25. S. 255-320.
9. Marks K. K istorii pol'skogo voprosa // Arxiv Marksa i E'ngel'sa / pod red. V. Adoratskogo. T. XIV. M.: Politizdat, 1973. S. 1-12.
10. Ovcharenko I. V. Uchastie pol'skix socialisticheskix partij v revolyucii 1905­-1907 godov // Pervaya rossijskaya revolyuciya 1905-1907 gg.: k 110-letiyu nachala revolyucionny'x soby'tij: sb. st. Mezhdunar. nauch. kruglogo stola, 25 noyabrya 2015 g. Minsk: BGU; redkol.: O. A. Yanovskij, V. V. Sergeenkova. Minsk: Izd-vo BGU, 2015. S. 116-122.
11. Ty'movskij M., Kenevich Ya, XoTcer E. Istoriya Pol'shi. M.: Ves' mir, 2004. E'lektronnaya biblioteka Roman Book. URL: http://romanbook.ru/book/8464737/ (data obrashheniya: 30.01.2020).
12. Chixachev D. N. K voprosu o budushhem ustrojstve Pol'shi. Pg.: Novoe vremya, 1917. 5 s.
13. Yusupov R. R. Vlast' i intelligenciya. Kazan': Izd-vo Kazanskogo un-ta. 1996. 308 s.
14. Beylin M. Rewolucja 1905. Tradycja, o ktorej zapomnielismy // Wyborcza. 2017. 04. XII [E'lektronny'j resurs]. URL: https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,22718812, rewolucja-1905-tradycja-o-ktorej-zapomnielismy.html?disableRedirects=true (data obrash­heniya: 30.01.2020).
15. Iwanska M. Inteligencja I rewolucja w Lodzi w Latach 1905-1907 // Studia z Historii Spoleczno-Gospodarczej XIX i XX wieku. 2015. T. 15. S. 65-98.
16. Laniewski A. Czy metodologia powinna zacmiewac faktografie? Nowe spojrzenie na rewolucje 1905 roku // Studia z Dziejow Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej. 2018. № 2. S. 151-175 [E'lektronny'j resurs]. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bw-meta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2018_2_10 (data obrashheniya: 30.01.2020).
17. Marzec W. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doswiadczenie polityczne. Lodz- Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2016. 520 s.
18. Noinski E. Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, red. Anna Zarnowska, Arkadiusz Kolodziejczyk, Andzrej Stawarz I Piotr Tusinski, Warszawa-Radom 2007: [recenzja] // Niepodleglosc i Pamiec. 2010. № 17/1 (31). S. 375-377.
19. To pierwszy zryw niepodleglosciowy, ktorego zakonczenie nie oznaczalo pogorsze-nia sytuacji Polakow. Z Feliksem Tychem rozmawia Kamil Piskala // Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej / red. K. Piskala i W. Marzec, Warszawa: Krytyka Poli-tyczna, 2013. S. 46-68.
Download file .pdf 264.18 kb