Home Releases 2020, №1 (37)

First Steps to Democracy: the 1889 Japanese Constitution in the Context of the Relationship between Japan and the West

General history , UDC: (520) «17/19» DOI: 10.25688/2076-9105.2020.37.1.08
References
1. Istoriya Yaponii: sbornik istoricheskix proizvedenij / [sost.: S. A. Shumov, A. R. Andreev; red. I. A. Nastenko]. 4-e izd., ster. M.: Russkaya panorama, 2006. 503 s. (Istoriya stran i narodov).
2. Mak-Klejn Dzh. L. Yaponiya. Ot segunata Tokugavy' — v XXI vek / per. s angl. E. A. Krasulina. M.: AST: Astrel', 2007. 895 s.
3. Molodyakov V. E. Konservativnaya revolyuciya v Yaponii: ideologiya i politika. M.: Vostochnaya literatura, 2004. 334 s.
4. Molodyakov V. E., Molodyakova E. V., Markar'yan S. B. Istoriya Yaponii: XX vek. M.: Kraft+, 2007. 526 s.
5. Tadagava S. Konstituciya Yaponii 1889 g. i «modernizaciya» strany' // Izvestiya vy'sshix uchebny'x zavedenij. Pravovedenie. 2002. № 4 (243). S. 193-199.
6. Ito Yirobumi. Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan. Tokyo: Chuo Daigaku, 1906. 310 p.
Download file .pdf 285.8 kb