Home Releases 2019, №2 (34)

Review of the Book: T. C. W. Blanning. Frederick the Great: King of Prussia. New York: Random House, 2016. 641 p

Criticism. Reviews. Publicism , UDC: 94 (430) «15/19» DOI: 10.25688/2076-9105.2019.34.2.12
References
1. AnisimovM. Yu. Russko-prusskie otnosheniya v 40-50-e gg. XVIII v. vo vneshnej politike Elizavety' Petrovny' // Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra RAN. 2015. № 3-1. S. 35-43
2. Vol'ter. Filosofskie povesti i rasskazy', memuary' i dialogi: v 2 t. / рer. s fr. A. N. Gorlina. T. 2. M.; L.: Academia, 1931. 272 s.
3. Strogeczkij V. M. Istoriya kul'turologicheskoj my'sli v Germanii v XVII-XVIII vv. M.: Directmedia, 2015. 441 s.
4. ShlosserF. Vsemirnaya istoriya: v 8 t. T. 6. SPb.; M.: Tip. M. O. Vol'fa, 1972. 673 s.
5. Yakovlev N. N. «Diplomaticheskaya revolyuciya» nakanune Semiletnej vojny' // Novaya i novejshaya istoriya. 1990. № 3. S. 53-63.
Download file .pdf 249.32 kb