Home Releases 2019, №1 (33)

Preparation of the Bolsheviks for the Convening of the Constituent Assembly and its Dispersal on January 5-6, 1918

The newest history of Russia , UDC: 94 (47) «17/1917» DOI: 10.25688/2076-9105.2019.33.1.05

Authors

  • Yuryev Alexander Ivanovich Doctor of History, full professor, professor of the department of Modern History of Russia, Moscow Pedagogical State University. E-mail: yurev1303@mail.ru

How to link insert

Yuryev, A. I. (2019). Preparation of the Bolsheviks for the Convening of the Constituent Assembly and its Dispersal on January 5-6, 1918 Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (33), 37-46. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2019.33.1.05
References
1. Istoriya Otechestva (Kratkij ocherk, vy'pusk I). M.: O-vo «Znanie» RF, 1992. 96 s.
2. Lenin V. I. Proekt dekreta o rospuske Uchreditel'nogo sobraniya // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 132-237.
3. Lenin V. I. Tezisy' ob Uchreditel'nom sobranii // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 162-166.
4. Lenin V. I. Rech' na zasedanii CK RSDRP(b) 11 (24) dekabrya 1917 g. Protokol'-naya zapis' // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 160.
5. Lenin V. I. Proekt rezolyucii o vremennom byuro frakcii bol'shevikov v Uchre­ditel'nom sobranii // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 161.
6. Lenin V. I. Postanovlenie VCIK 3 (16) yanvarya 1918 g. // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 226.
7. Lenin V. I. Deklaraciya prav trudyashhegosya i e'kspluatiruemogo naroda // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 221-223.
8. Lenin V. I. Deklaraciya frakcii RSDRP (bol'shevikov), oglashennaya na zasedanii Uchreditel'nogo sobraniya 5 (18) yanvarya 1918 g. // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 227-228.
9. Lenin V. I. Rech' o rospuske Uchreditel'nogo sobraniya na zasedanii VCIK 6 (19) yanvarya 1918 g. // Lenin V. I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 35. M.: Politizdat, 1974. S. 238-242.
10. Nashe Otechestvo. Opy't politicheskoj istorii. T. 2. M.: Terra, 1991. 620 s.
11. Protasov L. G. Vserossijskoe Uchreditel'noe sobranie: istoriya rozhdeniya i gibeli. M.: ROSSPE'N, 1997. 368 s.
12. Troczkij L. D. K istorii russkoj revolyucii. M.: Politizdat, 1990. 447 s.
Download file .pdf 317.46 kb