Home Releases 2019, №1 (33)

Assessment of the Role of N. K. Mikhailovsky in the Formation of Revolutionary Radicalism: a Historiographical Review

History of Russia: from ancient times to 1917 , UDC: 94 (47) «17/1917» DOI: 10.25688/2076-9105.2019.33.1.02
References
1. Bloxin V. Na perelome. 1881-1904. N.K. Mixajlovskij v idejno-politicheskoj bor'be v 80-90-e gody' XIX veka. M.: RUDN, 2004. 240 s.
2. Vilenskaya E'. S. N. K. Mixajlovskij i ego idejnaya rol' v narodnicheskom dvizhenii 70-x - nachala 80-x godov XIX veka. M.: Nauka, 1979. 303 s.
3. V. Ya. (Bogucharskij). Soby'tie 1-go marta i N.K. Mixajlovskij // By'loe. 1906. № 3. S.30-40.
4. Dva pis'ma k P. L. Lavrovu N. K. Mixajlovskogo // N. K. Mixajlovskij. Poln. sobr. soch. 2-e izd. T. 10. SPb.: Izd-vo M. M. Stasyulevicha, 1913. S. 63-68.
5. Kolosov Evg. M. A. Bakunin i N. K. Mixajlovskij v starom narodnichestve // Golos minuvshego. 1913. № 5. S. 61-89.
6. Politicheskie pis'ma socialista. Pis'mo vtoroe. 2 dekabrya 1879 // Literatura par-tii «Narodnaya volya». M.: Izd-vo Vsesoyuznogo obshh-va politkatorzhan i ssy'l'no-poselencev, 1930. 336 s.
7. Popov I.I. Minuvshee i perezhitoe // Ot narodnichestva k marksizmu. L.: Lenizdat, 1987. S. 35-79.
8. Revolyucionnaya zhurnalistika semidesyaty'x godov / pod. red. V. Bogucharskogo. Rostov n/D.: Donskaya rech', b/g. 351 s.
9. Rusanov N. S. Idejnye osnovy' «Narodnoj voli» // By'loe. 1907. № 9. S. 37-76.
10. Rusanov N. S. Mixajlovskij i obshhestvennaya zhizn' Rossii // Golos minuvshego. 1914. № 2. S. 5-27.
11. Rusanov N. S. «Politika» N. K. Mixajlovskogo // By'loe. 1907. № 7. S. 124-133.
12. Tvardovskaya V. A. N. K. Mixajlovskij i «Narodnaya volya» // Istoricheskie zapiski. 1968. T. 82. S.163-203.
13. Tvardovskaya V. A., Itenberg B. S. N. Rusanov — iskatel' istiny' v socializme // Otechestvennaya istoriya. 1995. № 6. S. 59-92.
Download file .pdf 284.95 kb