Home Releases 2019, №1 (33)

A Private View of the Surrounding Reality (on the Materials of the Minutes of the Meetings of the Primary Party Organizations of the Cultural and Educational Institutions of Leningrad in the 1950 s)

The newest history of Russia , UDC: 94(47) «1917/1991» DOI: 10.25688/2076-9105.2019.33.1.07

Authors

  • Yarmolich Fedor Kuzmich Ph. D. (History), staff scientist, Saint-Petersburg Institute of History of Russian Academy of Sciences. E-mail: f.k.1985@mail.ru

How to link insert

Yarmolich, F. K. (2019). A Private View of the Surrounding Reality (on the Materials of the Minutes of the Meetings of the Primary Party Organizations of the Cultural and Educational Institutions of Leningrad in the 1950 s) Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2019, №1 (33), 53-63. https://doi.org/10.25688/2076-9105.2019.33.1.07
References
1. Aksyutin Yu. V., Py'zhikov A. V. Poststalinskoe obshhestvo: problemy' liderstva i transformaciya vlasti. M.: Nauch. kn., 1999. 412 s.
2. Gurevich A. Ya. Izbranny'e trudy'. Kul'tura srednevekovoj Evropy'. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2006. 542 s.
3. Zhiromskaya V. B. Zhiznenny'j potencial poslevoennogo pokoleniya v Rossii: istoriko-demograficheskij aspekt: 1946-1960. M.: RGGU, 2007. 311 s.
4. Poly'nov M. F. Istoricheskie predposy'lki perestrojki v SSSR. Vtoraya polovina 1940 - pervaya polovina 1980-x gg. SPb.: Aletejya, 2010. 512 s.
5. Shestakov V. A. Social'no-e'konomicheskaya politika sovetskogo gosudarstva v 50-e - seredine 60-x godov. M.: Nauka, 2006. 293 s.
6. Yarov S. V. Rossiya v 1917-2000 gg. M.: Centrpoligraf, 2014. 510 s.
Download file .pdf 322.2 kb